Niet slimmer maar anders.

Hoewel de crisis voor een grote groep binnen onze maatschappij voorbij lijkt te zijn, blijft onze missie al jaren onveranderd. Wij blijven er in geloven dat er voldoende alternatieve mogelijkheden bestaan om de problematiek die de oude traditionele energiedragers  veroorzaken kunnen worden opgelost. Hetzelfde geldt voor de grondstof problematiek.

Het realiseren van een leef- en werkomgeving, die bijdraagt aan het welzijn van de mensheid op zowel korte termijn als op langere termijn, blijft onze missie. Daarom blijft Jou bij het aanleveren van mogelijkheden voor bedrijfshuisvesting de uitkomst toetsen aan de SEM uitgangspunten. (Sociaal-, Economisch en Milieuverantwoord). Daarbij gaat het niet om slimmer, maar om anders denken. Wij kunnen dat niet alleen. Daarom vragen wij onze klanten daarin mee te denken en beschouwen hen dan ook als onze partner. Want samen staan we sterk.

 

Waarden

Jou, wil kennis delen met bedrijven, organisaties en individuele personen, die onze missie, visie en waarden ondersteunen. Eigenlijk zijn dat niet alleen onze waarden, maar vooral ook die van de volgende generaties.

Daarom Jou: Jonkmans, o/g & U

Omdat samenwerken meer is dan samen werken.

 

 


 

Van Jou, voor jou

Schrijf u in en ontvang automatisch het laatste nieuws per e-mail.

JoU BV | Contrabas 28 | 4876 VH Etten-Leur | Tel. +31 (0)6 51 41 21 85 | Email: info@jou.nu | Disclaimer